Informacje O Symbolach Narodowych

Wytyczne wyglądu oraz sposobu eksponowania flagi narodowej i nie tylko:

  • Flaga Polski składa się z dwóch równoległych pasów tej samej szerokości ułożonych poziomo (białego i czerwonego).
  • Stosunek boków flagi w orientacji poziomej wynosi 5:8
  • W przypadku ekspozycji pionowej pas biały musi znajdować się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
  • Flaga musi być czysta, oraz nie może być pomięta ani postrzępiona.
  • Flaga nigdy nie powinna dotykać masztu przy podstawie ani podłogi przypadku ekspozycji wewnętrznej.
  • W przypadku eksponowania większej ilości flag (zgodnie z zasadami heraldyki) pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza. Pozostałe zaś flagi – na przykład unijna – powinny być eksponowane po lewej stronie flagi biało-czerwonej. Zasada ta ma korzenie w tradycji rycerskiej, zgodnie z którą na tarczy z herbem stroną ważniejszą była część prawa patrząc z punktu trzymającego ją rycerza.
  • Flaga biało-czerwona powinna być w określonych miejscach eksponowana również z flagą unijną, np. w portach morskich i lotniczych oraz na wszystkich innych granicach Polski, które pełnią jednocześnie funkcję granic Unii Europejskiej.
  • W przypadku eksponowania flagi biało-czerwonej w towarzystwie innych drzewce bądź maszty na których są wywieszane powinny mieć tę samą długość oraz mieć identyczne wymiary (przy tych samych oczywiście proporcjach).